Vazgeçme hakkı

Cayma hakkı, Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 13. Maddesi kapsamında yalnızca tüketiciler için geçerlidir.

Tüketici, öncelikle ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleriyle ilişkilendirilemeyecek amaçlarla hukuki bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir.

İptal politikasının başlangıcı

Vazgeçme hakkı

Müşteri 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İptal süresi, müşterinin veya onun adlandırdığı taşıyıcı olmayan üçüncü kişinin son malı teslim aldığı günden itibaren 14 gündür. Bunun için iade nakliye masraflarını müşteri üstlenir.

Cayma hakkını kullanabilmek için müşterinin benimle (Seyma Sarıyildiz Erdoğan, Heinrich-Schlusnus-Str. 17, 12057 Berlin, e-posta: info@bysusu.de) açık bir beyan yoluyla (örn. Bu sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında bir gönderi veya e-posta).

İptal süresinin karşılanması için müşterinin, iptal süresi dolmadan, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimi göndermesi yeterlidir.

İptalin sonuçları

Müşteriden iadeyi alıp kontrol ettiğimde, tutarı müşterinin sipariş verirken seçtiği ödeme yönteminin aynısını kullanarak müşteriye iade edeceğim. Bu, iade tarihinden itibaren 7 güne kadar sürebilir.

Malları geri alana kadar veya müşteri malları geri gönderdiğine dair kanıt sunana kadar (hangisi önce gerçekleşirse) geri ödemeyi reddedebilirim.

Müşteri, bu sözleşmenin iptal edildiğini bana bildirdiği günden itibaren derhal ve her halükarda en geç 14 gün içinde malı göndermelidir “Seyma Sarıyıldız Erdoğan, Heinrich-Schlusnus-Str. 17, 12057 Berlin”. Müşterinin malları 14 günlük süre dolmadan göndermesi durumunda son tarih karşılanmıştır.

Müşteri, yalnızca, bu değer kaybının malların niteliğini, özelliklerini ve işlevselliğini kontrol etmek için gerekli olmayan elleçlemeden kaynaklanması durumunda mallardaki herhangi bir değer kaybını ödemek zorundadır.

İptalin sonu

Cayma hakkının hariç tutulması:

Mesafeli satış sözleşmelerinde cayma hakkı geçerli değildir

- Prefabrik olmayan ve üretimi tüketicinin bireysel seçiminin veya belirlemesinin belirleyici olduğu malların teslimi için,

- açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış malların teslimi için,

- Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk geçecek malların teslimi için,

- Teslimattan sonra mührü çıkarılmış olması halinde sağlığın korunması veya hijyen açısından iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimi için,

- Malların tesliminden sonra doğası gereği diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışmış olması durumunda veya

– teslimattan sonra mühür çıkarılmışsa, ses veya video kayıtlarını veya bilgisayar yazılımını kapalı bir pakette teslim etmek.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurup geri gönderin.)

– Bysusu, Şeyma Sarıyıldız-Erdoğan, Heinrich-Schlusnus-Str. 17, 12057 info@bysusu.de:

– Ben/biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için tarafımca/bizim (*) akdettiğimiz sözleşmeyi iptal ediyoruz/iptal ediyoruz

– Sipariş tarihi (*)/alınma tarihi (*)

– Tüketicinin/tüketicilerin adı

– Tüketicinin/tüketicilerin adresi

– Tüketicinin/tüketicilerin imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim için)

- Tarih

—————————————

(*) Uygun olmayanları silin.